Test sprawności fizycznej dla kandydatów do OPW

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 (+oświadczenie)