Test sprawności fizycznej dla kandydatów do OPW

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału przygotowania Wojskowego na rok szkolny 2024/2025

WAŻNE – Termin składania wniosków do 14 czerwca 2024 r.