Survival klas mundurowych

W dniach 12-14 czerwca 2023 roku kadeci z klas: IM1 i IM2 z Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie odbyli szkolenie survivalowe pod nadzorem doświadczonych żołnierzy-instruktorów z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie.

Koordynatorem  survivalu dla klas mundurowych był p. Marcin Nowak a opiekę nad  kadetami sprawowały  p. Justyna Molska oraz p. Joanna Nieradko.
Teren poligonu Jednostki Wojskowej sprzyjał  zadaniom, które przed uczniami postawili instruktorzy, a bogaty program survivalu sprawił, że kadeci w czasie zajęć  mogli poznać różne tajniki  przetrwania w trudnych warunkach oraz pogłębić wiedzę z zakresu:

  • budowy obozowiska i organizacji bytowania;
  • budowy schronień doraźnych w terenie przygodnym;
  • pozyskiwania i uzdatniania wody;
  • wykorzystania flory w warunkach naturalnych,
  • pierwszej pomocy medycznej;
  • lokalizacji – budowy ognisk sygnalizacyjnych, rozpalania ognisk i budowy ognisk.

Za umożliwienie i pomoc w organizacji zajęć chcielibyśmy serdecznie podziękować dowódcy Jednostki Wojskowej 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie oraz przekazać nasze wyrazy wdzięczności instruktorom za tak profesjonalne szkolenie i życzliwą atmosferę.