Studniówka 2017

Poloneza czas zacząć …
tymi słowami w śnieżny i mroźny wieczór 14 stycznia 2017 roku dyrektor Dariusz Szadowski rozpoczął bal studniówkowy w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie.

Przyszli maturzyści, zapominając na ten jeden magiczny wieczór o czekającym ich egzaminie dojrzałości, zatańczyli wspaniałego poloneza przy dźwiękach przepięknej muzyki Wojciecha Kilara. Przemówienia przedstawicieli młodzieży wprowadziły zgromadzonych w niepowtarzalny nastrój chwili, a skierowane do zaproszonych gości oraz uczniów słowa Pana Dyrektora jeszcze wyraziściej podkreśliły magię przeżywanego czasu studniówki. Niezrównany przyjaciel szkoły, ks. prałat Andrzej Puzon, zwracając się w szczególności do przyszłych maturzystów, podkreślał wagę wychowania religijnego i patriotycznego w kształtowaniu charakterów młodych ludzi. Z kolei przemawiający na zakończenie części oficjalnej balu studniówkowego przedstawiciele rodziców podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za trud włożony w wychowanie ich dzieci oraz życzyli wszystkim udanej zabawy. W trakcie przemówienia młodzieży uczniowie, w dowód szacunku i wdzięczności, wręczyli Dyrektorowi Szkoły, ks. Prałatowi, Wychowawcom (Mariuszowi Malonowi, Markowi Klamerowi, Robertowi Szwancowi, Annie Misiak i Barbarze Dąbrowskiej) oraz p. Marcinowi Nowakowi, który przygotował choreografię poloneza, wiązanki kwiatów. Tę część studniówki zakończył odtańczony wspólnie przez uczniów i nauczycieli walc wiedeński.
Jedną z długo i niecierpliwie oczekiwanych atrakcji wieczoru był niewątpliwie kabaret studniówkowy, przygotowany przez przedstawicieli wszystkich klas naturalnych pod opieką wychowawcy R. Szwanca. Forma tegorocznego przedstawienia nieco różniła się od kabaretów z lat minionych, gdyż zamiast kwestii mówionych zastosowano odpowiednio dobrane fragmenty znanych utworów muzycznych, wzbogaconych grą aktorów. Szkolną aulę, w której odbywał się kabaret, co chwila wypełniały nie tylko okrzyki radości, ale również gromkie brawa dla grających.
Tradycją Kościuszki jest to, że ten pierwszy w swoim życiu prawdziwy bal uczniowie klas trzecich przeżywają w murach swojej szkoły. Przepięknie i gustownie udekorowane sala balowa oraz korytarze szkoły dyskretnie podkreślały niecodzienność chwili. Humor i pogodny nastrój wypełniały tej nocy gmach Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Hrubieszowie, a przednia i niezapomniana zabawa trwała do rana.

Dodaj komentarz