Sprzątanie Świata

W piątek 17 września uczniowie naszej szkoły, wyposażeni w worki oraz rękawiczki, wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska”, której tegoroczne hasło brzmi „Myślę, więc nie śmiecę”.

Celem akcji jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.