Rekrutacja

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: 

–  do 10 lipca 2020 roku – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 

–  31 lipca 2020 roku – 4 sierpnia 2020 roku – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

 

2. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 roku. 

3. Od 13 do 18 sierpnia 2020 roku w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

4. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 roku. 

 


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki można:
 


1. złożyć w budynku szkoły do oznaczonej skrzynki podawczej 

2. wysłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: sekretariat@zsnr3.pl