Program „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

Mateusz Klamer zaprojektował samodzielnie ścieżkę przyrodniczo – turystyczną w swoim regionie.


„….. Ruszyła kolejna edycja programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Program wspiera młodzież województwa lubelskiego w realizacji projektów przyrodniczych

i prośrodowiskowych. Organizatorami programu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Celem programu jest w szczególności:

1) wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie:

– realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych,

– edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska,

– promowania wzorowych postaw proekologicznych,

– dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia,

– czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne, botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.

2) wsparcie nauczycieli zaangażowanych w działania uczniów związane z ochroną środowiska.

Zespół Szkół nr 3 im. T. Kościuszki pilotuje ucznia w realizacji  projektu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”.
W ramach zadań Mateusz Klamer zaprojektował samodzielnie ścieżkę przyrodniczo – turystyczną w swoim regionie. Realizowany projekt ma uczyć postaw ekologicznych, wyrabiać poczucie sprawczości, uczyć nawiązywania kontaktów i współdziałania.

Nasza biblioteka wspiera przedsięwzięcia z zakresu edukacji i działalności ekologicznej lokalnej młodzieży. 

Mateuszowi gratulujemy talentu, kreatywności i pracowitości oraz życzymy dalszych sukcesów 🙂 …………………….”

Poniżej udostępniamy linki do prac Mateusza Klamera:

1. Ścieżka przyrodnicza Matcze-Gołębowiec-Szpikołosy:
► https://canva.me/cTVgv4Zkpjb

2. Ścieżka przyrodnicza zlokalizowana w Hrubieszowie:
► https://canva.me/SU1Pm3Ekpjb

Tekst pochodzi z: https://pbphrubieszow.naszabiblioteka.com/n,program-lider-wiedzy-i-ochrony-srodowiska-zespol-szkol-nr-3-im-t-kosciuszki