Próbna Matura 2-8 kwietnia

Próbna Matura

Ważne informacje dla uczniów z CKE: zobacz
Uczniowie, którzy zechcą wziąć udział w Próbnej Maturze on-line zobowiązani są przesłać arkusze w formie skanu lub zdjęcia do nauczyciela uczącego danego przedmiotu w czasie do 30 minut po planowym zakończeniu egzaminu.