Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców ZS nr 3 w Hrubieszowie kolejny już raz udowadnia jak ważne jest dla tej szkoły podnoszenie standardów oraz przygotowanie młodzieży do świadomego wkroczenia na rynek pracy. 02 lutego 2021 roku pomiędzy ZS nr 3 a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie https://wsiz.edu.pl/ podpisane zostało porozumienie o współpracy dotyczące min. objęcia przez Uczelnię patronatem klas o profilu biologiczno – chemicznym i psychologicznym. Szkoła zyskuje dzięki temu fachowe wsparcie od pracowników Uczelni, którzy prowadzą zajęcia na cieszącym się dużą popularnością kierunku pielęgniarstwo.

Uczniowie ZSnr3, którzy od wielu lat uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym i licznych konkursach przedmiotowych, już od 16 marca będą mieli możliwość wzięcia udziału w pierwszych zajęciach prowadzonych przez pracowników Uczelni.

Działania tego typu, podejmowane przez dyrekcję szkoły są nie tylko promocją regionu i szkoły, ale przede wszystkim wynikają z troski o młodzież i z chęci wspierania jej zainteresowań oraz poszerzania horyzontów. Ponadto wpisują się one w starania władz samorządowych w zakresie zwiększenia popularyzacji zawodu pielęgniarki na terenie powiatu hrubieszowskiego.