Porozumienie o współpracy Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

Porozumienie o współpracy Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie i Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie podpisały porozumienie o współpracy

W dniu 12 grudnia 2018 roku przed uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie otworzyły się nowe możliwości edukacji dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy między Dyrekcją Szkoły a Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w obszarze dydaktyczno – wychowawczym mająca na celu kształtowanie postaw młodzieży klas o profilu mundurowym, zdobywanie wiedzy w zakresie organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa oraz kształtowanie pożądanego wizerunku Policji.
Komenda Policji oraz Szkoła będą współpracować ze sobą m.in. w celu przekazywania uczniom wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji, prowadzenia działań promocyjno – informacyjnych dotyczących popularyzacji służby w Policji oraz udzielania pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym uczniów, zwłaszcza tych, którzy w przyszłości byliby zainteresowani służbą w tej mundurowej formacji. Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektora Szkoły Dariusza Szadowskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie mł. insp. Grzegorza Pietrasiaka w obecności oficera prasowego Komendy asp. Edyty Krystkowiak.
Warto zauważyć, że jest to już kolejne porozumienie o współpracy w procesie kształcenia młodzieży klas mundurowych podpisane przez tę hrubieszowską szkołę z przedstawicielami tzw. resortów siłowych. Obecnie uczniowie Zespołu Szkół nr 3 doskonalą swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy oraz Nadbużański Oddział Straży Granicznej.