Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie zaprasza do skorzystania z oferty

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, nieodpłatnie mieszkańcom Powiatu Hrubieszowskiego.

 
Pomoc ta świadczona jest na terenie poradni, a także w środowisku jak najbliżej dziecka/ucznia, rodzica, nauczyciela — w przedszkolu, szkole i placówkach, instytucjach wspierających dziecko i rodzinę.
Tworzymy zespół psychologów, pedagogów, logopedów wraz z doradcą zawodowym, którzy posiadają wszechstronną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom, trudnościom, predyspozycjom i zainteresowaniom dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców, studentów.
Poradnia pomaga zrozumieć klientowi aktualną sytuację, towarzyszy w uzyskiwaniu pozytywnych zmian i poprawie funkcjonowania. 
Doradzamy jak radzić sobie z problemami edukacyjnymi, psychologicznymi, społecznymi.
 
Proponujemy różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb i oczekiwań:
– specjalistyczną diagnozę
– poradnictwo i konsultacje
– pomoc i wsparcie psychologiczne
– interwencje w sytuacjach kryzysowych
– „psychoedukację” – warsztaty i treningi
– wsparcie merytoryczne dla nauczycieli
– szkolenia, konferencje
– praktyki zawodowe,
– orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania
 i kształcenia specjalnego
– opiniowanie w szerokim zakresie potrzeb i problemów
 
MISJA I WIZJA PORADNI
NASZĄ MISJA jest służenie klientom poradni pomocą w ich wszechstronnym realizowaniu się, zachowując godność jednostki i oferując najwyższy poziom wykonania specjalistycznej usługi.
Wszyscy pracownicy są skoncentrowani na trwałych i uniwersalnych zasadach i wartościach, podejmując najlepsze i skuteczne działania wobec klientów poradni.
 
PRAGNIEMY mieć wpływ na proces wychowania dzieci i młodzieży, aby poradnia cieszyła się uznaniem i sympatią naszych  klientów.
 
Ponadto na terenie poradni działają:
1. Grupa wsparcia dla rodziców ze spektrum autyzmu.
2. Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych.
3. Grupa wsparcia dla doradców zawodowych.
 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie
ul. Zamojska 16A
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 29 07
 
Infolinia dla osób w kryzysie psychicznym: tel.695 407 361
 
Z wyrazami szacunku.
Ilona Puszek

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie