Pomagamy walczyć o zdrowie taty naszej koleżanki i uczennicy

Minęło prawie 5 miesięcy od tragicznego wypadku drogowego, w wyniku którego bardzo ciężko ranny został Wiesław Czop, ojciec jednej z naszych uczennic. 2 miesiące pozostawał w śpiączce, a od miesiąca przebywa w specjalistycznej klinice profesora Talara w Iławie, walcząc z paraliżem.

Do akcji pomocy rodzinie Czopów włączyli się znajomi pani Anny, żony Wiesława i ich trzech córek. Uczniowie i pracownicy Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, pod patronatem Stowarzyszenia Dla Osób Potrzebujących „Przytulisko” w Chełmie, rozpoczęli akcję zbiórki pieniędzy na rehabilitację pana Czopa. Nikogo nie trzeba było długo namawiać, wszyscy z zapałem włączali się w kwestowanie przy parafiach, w szkołach i podczas charytatywnego koncertu. Nie do przecenienia było też zaangażowanie młodzieży z „Kościuszki”, która przez tydzień częstowała ciastami społeczność ZS nr 3 i SP nr 1, pozyskując przy tym pokaźną sumę.

Koleżanki i koledzy córki pana Czopa z klasy III B poprosili też o pomoc okoliczne parafie: Nieledew, Uchanie, Teratyn i Czerniczyn. Dziękujemy księżom proboszczom i wszystkim parafianom za hojność i zrozumienie, a kwestującej młodzieży klasy III b ZS nr 3 za zaangażowanie i wytrwałość. Przy okazji chcemy wyjaśnić, iż uczniowie zbierający datki w każdej z wymienionych powyżej parafii byli do tego upoważnieni, posiadali stosowne identyfikatory, pozwolenie wydane przez Stowarzyszenie „Przytulisko” oraz oznakowane, zapieczętowane puszki.

Podobne zbiórki przeprowadzono też wśród uczniów i pracowników szkół hrubieszowskich: PZPSW, II LO im. Tadeusza Kościuszki, I LO im. Stanisława Staszica oraz podczas koncertu charytatywnego w Hrubieszowskim Domu Kultury. Dzięki uprzejmości pani burmistrz Marty Majewskiej oraz dyrektora HDK Emilii Feliksiak salę widowiskową