Pomagamy młodzieży w wyborze dalszego kierunku kształcenia

W piątek 8 października 2021 roku młodzież II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3, im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Wojskowej Akademii Technicznej z siedzibą w Warszawie. Celem spotkania była promocja uczelni WAT wśród młodzieży liceum, a także pomoc młodym ludziom w planowaniu swojej przyszłości, wyborze dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. II Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie jest szkołą, która w swojej ofercie edukacyjnej proponuje młodzieży, m.in.: klasy o profilu mundurowym. Łącznie obecnie prowadzona jest edukacja wojskowa w 4 klasach o profilu mundurowym – są to klasy II i III. W roku szkolnym 2021/2022 utworzona została także pierwsza klasa, jako Oddział Przygotowania Wojskowego w porozumieniu i przy zezwoleniu Ministra Obrony Narodowej. Jednostką patronacką jest 2. Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie.

Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Wojskowej Akademii Technicznej miało na celu promowanie uczelni wśród uczniów, którzy „za chwilę” będą podejmowali odpowiedzialne decyzje dotyczące ich przyszłości zawodowej. Przedstawicielami Wojskowej Akademii technicznej, którzy promowali uczelnię oraz prowadzili spotkanie z młodzieżą byli: ppor. Mariusz Denert, sierż. pchor. Jacek Szrejder, kpr. pchor. Jakub Dyjak, szer. pchor. Wiktoria Siuda, szer. pchor. Adrian Warzecha. Podczas spotkania dostarczono młodzieży dokładnych i rozbudowanych informacji na temat funkcjonowania, zasad rekrutacji, nauki i możliwości rozwijania się w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Podczas prezentacji uczniowie dowiedzieli się o tym, że WAT kształci na kierunkach wojskowych oraz cywilnych, przedstawione zostały poszczególne kierunki, które stanowią bardzo szeroką i bogatą ofertę edukacyjną, spełniająca oczekiwania i potrzeby przyszłych studentów. Kierunki na poszczególnych wydziałach, zarówno wojskowych, jak i cywilnych dostosowane są również do potrzeb aktualnego rynku pracy, są odpowiedzią na zmiany cywilizacyjne i społeczne, uczelnia kształci wykwalifikowaną kadrę wojskową oraz cywilną. Wojskowa Akademia Techniczna posiada również bogatą bazę naukową, zapewnia możliwość odbywania praktyk i staży, także za granicą, zapewnia możliwość prowadzenia badań naukowych pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. Przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej podczas spotkania przedstawili młodzieży również ofertę uczelni w kierunku rozwijania zainteresowań, pasji i uzdolnień. Podchorążowie, którzy spotkali się z młodzieżą opowiedzieli o swoich pasjach – angażują się aktywnie w pracę w Sekcji Skoków Spadochronowych, Sekcji Nurkowej OCTOPUS, Sekcji Strzeleckiej S2 WAT. Wszystkie zasady rekrutacji oraz organizacje studenckie funkcjonujące w WAT opisane są na stronie www.wat.edu.pl.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas II, III oraz maturalnych wraz z nauczycielami. Serdecznie dziękujemy za spotkanie, za przeprowadzenie promocji uczelni – Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w naszej szkole, a także za zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy i wiadomości naszej młodzieży.