„Pola Nadziei”

Już od 8 lat nasza szkoła wspiera hospicjum Santa Galla w Łabuńkach, a w tym roku szkolnym po raz drugi wzięliśmy udział programie POLA NADZIEI. Jest to nie tylko ogólnopolska, ale i ogólnoświatowa akcja edukacyjno-charytatywna na rzecz hospicjów, której celem jest uwrażliwianie społeczeństwa na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka, promowanie postawy wolontariackiej oraz pozyskiwanie środków dla hospicjów. W związku z inauguracją VIII edycji kampanii hospicyjnej, w październiku uczennice klasy 1Bg Wiktoria Roman i Angelika Dziedzic sadziły cebulki żonkili na terenie hospicjum, natomiast uczniowie klasy 1Ap posadzili cebulki na terenie naszej szkoły.

Szkolny Klub Wolontariatu
Szkolne Koło PCK