Olimpiada Solidarności

Uczniowie naszego Liceum: Mateusz Klamer (ICp) i Paweł Kowalewski (IIB) awansowali –  jako jedyni reprezentanci z Powiatu Hrubieszowskiego – do drugiego etapu VII edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”. Głównym organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności, a jego celem – budowanie tożsamości narodowej wśród uczniów szkół średnich (liceów i techników), poprzez rozbudzanie zainteresowań najnowszą historią naszej Ojczyzny oraz poznanie przebiegu i genezy przemian demokratycznych w Polsce.
Mateusz i Paweł, we wrześniu 2020 roku, w gronie 43 uczestników z całej Lubelszczyzny, zmierzą się walce o trzy miejsca finałowe w Województwie Lubelskim i kwalifikację do etapu centralnego.
Życzymy dalszych sukcesów. Trzymamy kciuki.   (opr. I. Szkalej)