Ola Kędziera – Liderem Wiedzy i Ochrony Środowiska

Aleksandra Kędziera odniosła duży sukces zostając stypendystką Programu WFOŚiGW z honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na uroczystej gali odebrała cenne nagrody i certyfikat. Była wyróżniona szczególnie. Do jej działań podczas uroczystości wielokrotnie odwoływała się komisja. Ola z wzruszeniem odebrała fakt, że to właśnie jej film, na podsumowanie, wybrano do publicznej prezentacji. Dostrzeżono w jej przekazie to co szczególnie cenne -rozbudzoną pasję, autentycznosć, prawdziwy młodzieńczy entuzjazm i radość w działaniu. Nagrody odebrali także opiekun-nauczyciel Anna Szadowska oraz dyrektor szkoły p. Dariusz Szadowski. Tym samym doceniono udział innych osób tworzących warunki do twórczego rozwoju uczniów.

Dzieląc się radością dziękujemy wszystkim, którzy pomagali i wspierali Olę w jej działaniach.

Gala miała miejsce w Zamościu w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” 4 grudnia 2019 r.

W obecności władz krajowych, wojewódzkich i lokalnych w tym: Kuratora Oświaty, przedstawicieli Ministra Edukacji Narodowej i Posła na Sejm uhonorowano nagrodami pieniężnymi, książki i dyplomami uczniów, nauczycieli i dyrektorów wyróżnionych szkół. Gala miała swoją uroczystą oprawę połączoną z prezentacjami naukowymi, programem artystycznym, prezentacją zdjęć ginącej i pięknej przyrody. Podsumowano cele Programu Stypendialnego. Postawa uczniów i ich lokalne działania były imponujące. Szczególnie cenne pozostaje uwrażliwienie młodzieży ich otwarcie na sprawy ochrony środowiska a to dobrze rokuje na przyszłość.