Nowe laptopy

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie poszerzyli swoje  dotychczasowe możliwości pracy z uczniami przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Stało się to możliwe dzięki postawie organu prowadzącego szkołę. Decyzją Starosty Hrubieszowskiego Pani Anety Karpiuk i Zarządu Powiatu szkoła otrzymała kwotę 45 tysięcy złotych, za którą zakupiono 18 laptopów.  Jak niezbędny jest to sprzęt, przekonaliśmy się wszyscy jeszcze nie tak dawno, gdy szkoły w całej Polsce musiały zrezygnować z tradycyjnych  stacjonarnych form nauczania na rzecz pracy z uczniem na odległość, w tym także zdalnej, przy wykorzystaniu właśnie narzędzi informatycznych,  m.in. w postaci komputerów.

 

Niezależnie jednak od wyzwań, przed którymi staje współczesne szkolnictwo, ten zakup z pewnością zwielokrotni zdolność szkoły do przekazywania wiedzy w sposób nowoczesny i jednocześnie atrakcyjny. W pozyskany dzięki organowi prowadzącemu sprzęt komputerowy zostaną wyposażone szkolne sale lekcyjne. W ten sposób uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami zyskają szerszy i szybszy dostęp do bogatych zasobów wiedzy zgromadzonej w internetowych zasobach.