Nauka od 17 maja

UWAGA UCZNIOWIE !!!

Od 17.05.2021 r. do 31.05.2021 r. szkoła przechodzi na nauczanie hybrydowe w/g harmonogramu :


Nauczanie stacjonarne 17.05.2021 – 21.05. 2021

klasy II Ag, II Bg, II Cg, II Mg, I A , I B, I D


Nauczanie on – line17.05.2021 – 21.05.2021

klasy II Ap, II Bp, II Cp, II Mp1, II Mp2, I M


Nauczanie stacjonarne 24.05.2021 – 28.05. 2021:

klasy II Ap, II Bp, II Cp, II Mp1, II Mp2, I M


Nauczanie on – line 24.05.2021 – 28.05.2021:

klasy II Ag, II Bg, II Cg, II Mg, I A, I B , I D


Od 31.05.2021 r. – wszystkie klasy nauczanie stacjonarne!


*Lekcje on–line trwają 30 minut, stacjonarne 45 minut.

Rozpoczęcie wszystkich lekcji :

  1. 8.00
  2. 8.55
  3. 9.50
  4. 10.45
  5. 11.40
  6. 12.50
  7. 13.40
  8. 14.30

O zmianie sal poinformują wychowawcy, natomiast podział godzin nie ulega zmianie.

Dariusz Szadowski – dyrektor szkoły