Nasz Mikołaj z wizytą

Jak co roku tak też i w tym – 2019 – Nasz „Kościuszkowski” Mikołaj odwiedził 6 grudnia m.in.

– Hrubieszowski Szpital i dzieci na oddziale dziecięcym
– Starostwo Powiatowe,
– Jednostkę Wojskową,
– Komendę Policji,
– Zakład Karny,
– Placówkę Straży Granicznej,
– Straż Pożarną
z drobnymi prezentami dla każdego 🙂