NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Miejcie nadzieję!… Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

Miejcie odwagę!… Nie tę jednodniową,
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową
Nie da się zepchnąć ze swego stanowiska.

[…]

(Adam Asnyk)

99. Rocznica Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie obchodzona była w sposób niezwykle uroczysty.

W dniu 10 listopada Poczet Sztandarowy szkoły i uczniowie klasy mundurowej wzięli udział w uroczystym apelu 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W trakcie obchodów podniesiona została Flaga Państwowa na maszt i odegrany Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie wręczono awanse i nagrody wybranym żołnierzom. Na zakończenie odbyła się Defilada Pułku.

Głównym punktem obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszej szkole był marsz ulicami miasta Hrubieszowa. Przemarsz rozpoczęliśmy z placu szkolnego, a dalej między innymi ulicami: Żeromskiego, Kilińskiego, 3-go Maja, Rynek. Na czele kolumny jechał oddział konny, w skład którego wchodziły uczennice naszej szkoły. Dalej maszerował Poczet Sztandarowy, klasa mundurowa, uczniowie ZS nr 3 z Panem Dyrektorem i nauczycielami. Uczniowie trzymali biało-czerwone flagi, będące symbolami narodowymi. Marsz przebiegał w rytmie pieśni legionowych.

Na trasie przemarszu młodzież złożyła kwiaty przy pomniku na placu Kościoła św. Mikołaja oraz pomniku na Rynku Miejskim – miejscach upamiętniających walkę o wolność Ojczyzny. Klasa mundurowa oddała hołd obrońcom ojczyzny poprzez salut i zawołanie: CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Ponadto klasa I M przygotowała wystrój szkoły oraz gazetkę tematyczną obrazującą naszą drogę ku wolności, a także przybliżającą postać Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego. Młodzież mogła obejrzeć również prezentacje multimedialne o tej samej tematyce.

Zespół Szkół nr 3 dziękuje ks. prałatowi Andrzejowi Puzonowi, Wojsku, Policji i Wojciechowej Stajni Hrubieszów za współpracę.

Dodaj komentarz