Nagrody Starosty Hrubieszowskiego

𝟏𝟑 𝐩𝐚ź𝐝𝐳𝐢𝐞𝐫𝐧𝐢𝐤𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏𝐫., 𝐰 𝐬𝐚𝐥𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐲𝐣𝐧𝐞𝐣 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐨𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐏𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨 𝐰 𝐇𝐫𝐮𝐛𝐢𝐞𝐬𝐳𝐨𝐰𝐢𝐞 𝐨𝐝𝐛𝐲ł𝐲 𝐬𝐢ę 𝐮𝐫𝐨𝐜𝐳𝐲𝐬𝐭𝐨ś𝐜𝐢 𝐃𝐧𝐢𝐚 𝐄𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐍𝐚𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐞𝐣. Z naszej szkoły Nagrodą Starosty zostali wyróżnieni:
p. Dyrektor Dariusz Szadowski
p. Ewa Łopocka-Dyjak
p. Kamil Rząd
Gratulujemy!