Milena Stasiak laureatką konkursu

Milena Stasiak została laureatką Konkursu Literackiego „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia” w kategorii szkół średnich

Milena jest uczennicą naszego Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie z klasy IM – klasy mundurowej.

Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Z tej okazji  Hrubieszowskie Stowarzyszenie PAMIĘĆ, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Caritas Polska oddział Hrubieszów zorganizowały 

 KONKURS LITERACKI KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PRYMAS TYSIĄCLECIA. 

Celem konkursu było:  
• Rozwijanie zainteresowań historycznych w obszarze religijno- patriotycznym, 
 • Popularyzacja działalności Kardynała i Kościoła w okresie PRL, 
• Kształtowanie aktywnej postawy szacunku dla dobra Ojczyzny dziedzictwa Kościoła i kultury chrześcijańskiej,  
• Rozbudzenie uczuć religijno- patriotycznych wśród młodych, 
 • Zachęcenie młodzieży i dzieci do uczestnictwa w życiu kościelnym, patriotycznym i lokalnym   w „małej Ojczyźnie”. 

W dniu 28 maja b.r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie i rozdanie nagród laureatom konkursu. 

Opiekunek uczennicy była Ewa Mielniczuk.