Maturzyści zdający chemię!

Dzięki uprzejmości pani Anny Dąbrowskiej – absolwentki UMCS – wirtualnego nauczyciela chemii, uczniowie klas biologiczno-chemicznych mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do wybranych lekcji znajdujących się na platformie paniodchemii.pl Rekomenduję te kursy, jako doskonałe uzupełnienie i wsparcie lekcji chemii w obecnej trudnej sytuacji. Lekcje są przemyślane, zawierają teorię i zadania o różnym stopniu trudności. Stanowią (także dla klas II) bardzo dobry materiał do powtórek przed egzaminem maturalnym. Za możliwość pracy w takiej formie i dodatkowe wsparcie w zdalnym nauczaniu bardzo pani dziękujemy. Krystyna Wójtowicz