Mateusz Klamer w „Olimpiadzie Solidarności”

Uczeń klasy 2Cp Mateusz Klamer wziął udział w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Jest to największy i najbardziej rozpoznawalny konkurs historyczny dla uczniów szkół średnich w Polsce. Organizatorem jest Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku. Patronaty honorowe nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W konkursie uczestniczyło ponad 550 szkół z całej Polski, w tym 29 z Lubelszczyzny.

Uczestnicy musieli się wykazać wiedzą historyczną o okresie PRL-u z lat 1970-1990 oraz o przebiegu najważniejszych wydarzeń związanych z działalnością Solidarności.

Etap I rozpoczął się w 2019 roku i wyjątkowo został zawieszony wiosną 2020 roku. Druga część odbyła się jesienią 2020 roku.

Mateusz, ze względów regulaminowych – ograniczenia wiekowe, mimo uzyskania dobrego wyniku, musiał zakończyć swoją przygodę w konkursie na etapie drugim.

 

Uczniowi życzymy kolejnych sukcesów w rozwijaniu zainteresowań historycznych.