Kościuszko pomaga młodzieży w wyborze dalszego kierunku kształcenia

Kościuszko pomaga młodzieży w wyborze dalszego kierunku kształcenia!

Spotkanie ze studentem IV-go roku Wojskowej Akademi Technicznej w Warszawie – Jakubem Dyjakiem!
W poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku młodzież II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3, im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie uczestniczyła w spotkaniu
z przedstawicielem Wojskowej Akademii Technicznej z siedzibą w Warszawie.

Celem spotkania była promocja uczelni WAT wśród młodzieży liceum, a także pomoc młodym ludziom w planowaniu swojej przyszłości, wyborze dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. II Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie jest szkołą, która w swojej ofercie edukacyjnej proponuje młodzieży, m.in.: klasy o profilu mundurowym. Łącznie obecnie prowadzona jest edukacja wojskowa w 6 klasach o profilu mundurowym – są to klasy
I,II, III oraz IV. W roku szkolnym 2022/2023 szkoła prowadzi naukę w dwóch klasach mundurowych jako Oddział Przygotowania Wojskowego, które powstały w porozumieniu
i przy zezwoleniu Ministra Obrony Narodowej. Jednostką patronacką jest 2. Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie.
Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Wojskowej Akademii Technicznej miało na celu promowanie uczelni wśród uczniów, którzy „za chwilę” będą podejmowali odpowiedzialne decyzje dotyczące ich przyszłości zawodowej.
Przedstawicielem Wojskowej Akademii Technicznej, który promował uczelnię oraz prowadził spotkanie z młodzieżą był kpr. pchor. Jakub Dyjak. Podczas spotkania dostarczone zostały młodzieży rozbudowane informacje na temat funkcjonowania, zasad rekrutacji, nauki i możliwości rozwijania się w Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie.

Podczas prezentacji uczniowie dowiedzieli się o tym, że WAT kształci na kierunkach wojskowych oraz cywilnych, przedstawione zostały poszczególne kierunki, które stanowią bardzo szeroką i bogatą ofertę edukacyjną, spełniająca oczekiwania i potrzeby przyszłych studentów. Kierunki na poszczególnych wydziałach, zarówno wojskowych, jak
i cywilnych dostosowane są również do potrzeb aktualnego rynku pracy, są odpowiedzią na zmiany cywilizacyjne i społeczne, uczelnia kształci wykwalifikowaną kadrę wojskową oraz cywilną. Wojskowa Akademia Techniczna posiada również bogatą bazę naukową, zapewnia możliwość odbywania praktyk i staży, także za granicą, zapewnia możliwość prowadzenia badań naukowych pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej.

Podchorąży Wojskowej Akademii Technicznej podczas spotkania przedstawił młodzieży również ofertę uczelni w kierunku rozwijania zainteresowań, pasji i uzdolnień. Podchorąży, który spotkał się z młodzieżą opowiedział o swoich pasjach – należy do Sekcji Pancernej WAT oraz rozwija swoje zainteresowania strzeleckie. Wszystkie zasady rekrutacji oraz organizacje studenckie funkcjonujące w WAT przedstawione są na stronie www.wat.edu.pl.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież wybranych klas I, II, III oraz maturalnych wraz z nauczycielami.
Serdecznie dziękujemy za spotkanie, za przeprowadzenie promocji uczelni – Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w naszej szkole, a także za zaangażowanie
i profesjonalizm osoby prowadzącej spotkanie w przekazywaniu wiedzy i wiadomości naszej młodzieży.