Kościuszko na „Wojewódzkich Obchodach Dnia Kadeta”

W dniu 12 maja 2023 roku na obiektach Targów Lublin miało miejsce wydarzenie poświęcone Lubelskim kadetom ( uczniom klas mundurowych).
Wojewódzkie Obchody Dnia Kadeta” miały formę uroczystego apelu z udziałem reprezentacji wszystkich szkól Województwa Lubelskiego prowadzących klasy mundurowe zarówno Odziały Przygotowania wojskowego jak i pozostałe klasy mundurowe.
W uroczystościach tych brała udział 28 osobowa reprezentacja Zespołu Szkół nr 3 im Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie. Wystawiliśmy poczet sztandarowy szkoły ze Sztandarem Szkoły oraz pododdział składający się 24 kadetów i dowódcy pododdziału.
Obchody odbywały się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym.
Ogółem stawiło się 20 pododdziałów z 20 szkół Lubelszczyzny.
Przed częścią oficjalną miała miejsce próba generalna, która uzmysłowiła naszym kadetom jak dużą wagę przykładają organizatorzy do ich święta.
W uroczystości uczestniczyła Orkiestra Wojskowa oraz Kompania Honorowa złożona z kadetów jednej z lubelskich szkół.
Podczas obchodów „Dnia Kadeta” odbywała się Wystawa Militarna PROARMA na której znajdowały się: Strefa Survivalu, Wystawa pojazdów militarnych, Strefa rekonstrukcji historycznych, Strefa Detektorystów.
Obchody uświetniły między innymi obecne na nich osoby: Wojewoda Lubelski, Marszałek Sejmiku Województwa Lubelskiego dwoje posłów na Sejm RP oraz pani Kurator Oświaty w Lublinie a także przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej a także przedstawiciel 2 HPR oraz dowódcy JW na Lubelszczyźnie i dowódcy WOT. Odczytany został list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do kadetów.
Rys historyczny i obecne znaczenie bycia kadetem przedstawił płk Jerzy Flis Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Przypomniał między innymi, że „Dzień Kadeta” został ustanowiony przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1930 roku jako Dzień Korpusu Kadetów. W Polsce pierwsza szkoła Kadetów powstała za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego Króla Polski w 1765 roku.
Kadeci z Naszej szkoły powinni wiedzieć, że najwybitniejszym kadetem, który ukończył tę szkołę był Tadeusz Kościuszko. Współcześni kadeci to młodzi ludzie, którzy pragną nawiązywać również do Orląt Lwowskich. Kadeci mają świadomość spuścizny, którą biorą na swoje ramiona – im chce się chcieć.
Po przemówieniach licznych gości miała miejsce prezentacja musztry paradnej. Szczególnie w pamięć zapadł występ Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.
Po części oficjalnej można było uczestniczyć w wystawie PROARMA orz skonsumować wojskową grochówkę.
Dziękujemy bardzo Dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego panu płk Krzysztofowi Sarnowskiemu za umożliwienie transportu naszych kadetów na obchody „Dnia Kadeta”.