Konkurs Fotograficzno – Plastyczny

Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zaprasza do udziału w  Konkursie Fotograficzno – Plastycznym 
„Jesień w Powiecie Hrubieszowskim
”.

 

CEL I TEMAT KONKURSU

Tematem Konkursu jest ukazanie jesiennej aury Powiatu Hrubieszowskiego. Celem konkursu jest: promocja Powiatu Hrubieszowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wyeksponowania jego walorów historycznych, przyrodniczych, w sposób ciekawy i oryginalny, zachęcenie do aktywizacji w sposobie spędzania czasu wolnego i odkrywania na nowo uroków Powiatu Hrubieszowskiego oraz prezentacja oraz rozwój możliwości pracy twórczej uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu Powiatu Hrubieszowskiego

Kategoria I – klasy I-IV szkoły podstawowej,

Kategoria II – klasy V-VIII szkoły podstawowej,

Kategoria III – klasy I-IV szkół średnich.

W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzno- Plastyczny” należy przesyłać do 04.11.2020 r., na adres:

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów

lub dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego – wrzucić w zamkniętej kopercie do urny, która znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34.

 

Regulamin konkursu