Konkurs – „SELFIE Z NIEPODLEGŁĄ”

REGULAMIN KONKURSU ” SELFIE Z NIEPODLEGŁĄ”

ORGANIZATOR KONKURSU

 Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie zaprasza uczniów do udziału w konkursie Selife z Niepodległą, który organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

TERMINY
Termin konkursu – od  1.03.2018 r. do 20.04.2018 r
Termin zgłaszania prac – od 1.03.2018 r. do 15.04.2018 r.

CELEM KONKURSU JEST:

Popularyzacja wartości patriotycznych;
Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych;
Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań. 

ZASADY UCZESTNICTWA

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu hrubieszowskiego;
 • Jedna osoba może zgłosić 1 zdjęcie;
 • Uczestnicy konkursu akceptują to, że ich zdjęcia zostaną wykorzystane do publikacji na stronie internetowej szkoły i/lub do druku na wystawę w celach promocyjnych szkoły;
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz  zdjęcia konkursowego;
 • Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek innych osób, należy posiadać zgodę na publikację ich wizerunku;
 • Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
  ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
 • Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg;
 • Zdjęcie (plik JPEG) należy dostarczyć w formie elektronicznej

      na e-mail:  selfiezniepodlegla@zsnr3.pl do 15 kwietnia 2018 r.;

 • Zgłaszając zdjęcie do konkursu, należy podać następujące informacje:

      imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa;

 • Zgłaszając zdjęcie, autor oświadcza, że jest jego autorem i ma do niego wszelkie prawa autorskie;
 • Nagrodzone zdjęcia  zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

  KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 • Zgodność z tematyką konkursu;
 • Pomysł i kompozycja;
 • Walory artystyczne.

  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:

      –  szkoły gimnazjalne powiatu hrubieszowskiego

       –  uczniowie  Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie;

 • Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach;
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas

      „Dnia otwartego”  w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
  We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.