Konkurs – formy ochrony przyrody

20 września miał miejsce powiatowy konkurs dotyczący form ochrony przyrody. Wzięła w nich udział młodzież z naszej szkoły. Dziś wszyscy dostrzegają alarmującą potrzebę troski o środowisko. „Myśl globalnie działaj lokalnie”  to kiedyś nośne hasło ale nabiera mocy właśnie teraz, kiedy doszła świadomość i pojawiają się możliwości. Adresatami  działań są wszyscy a szczególnie ci, do których  należy przyszłość. W konkursie wzięły udział Wiktoria Głuch, Gabriela Kusa, Kinga Wróblewska z kl II, oraz Marta Suchodolska ,Estera Ślusarz i Kornelia Sienicka z kl I. (opiekun-A.Szadowska).
Roztrzygnięcie konkursu za tydzień.
Już dziś gratulujemy młodzieży postawy proekologicznej. 

 

 by zmienić ten tekst.