Kolejne porozumienie ze służbami mundurowymi

17 grudnia 2018 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie reprezentowanym przez Dyrektora Dariusza Szadowskiego a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie reprezentowaną przez Komendanta KPPSP kpt. Piotra Gronowicza. W ramach podjętej współpracy uczniowie klas mundurowych szkoły będą mogli zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności związane z funkcjonowaniem Straży Pożarnej. Współpraca ta będzie nieodłącznie związana z promowaniem działań patriotycznych. Dzięki zawartemu porozumieniu szkoła otrzymuje wsparcie w procesie edukacyjnym, które jest szczególnie cenne dla uczniów wiążących swoją przyszłość ze służbą w Straży Pożarnej.
Szkoła może poszczycić się bardzo dużym zaangażowaniem związanym z działalnością mającą na celu powiększenie swojej oferty edukacyjnej. Zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców poszerzana jest lista jednostek dających szkole pomoc dydaktyczną i wychowawczą. W przeciągu zaledwie jednego tygodnia podpisane zostało porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie oraz Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Biorąc pod uwagę wcześniejsze porozumienia z 2 Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym i Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej ZS nr 3 z dumą kształci przyszłych żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów i strażaków.