KLASY  MUNDUROWE  W  KOŚCIUSZCE

DOFINANSOWANIE  ZE  STAROSTWA  POWIATOWGO  W  HRUBIESZOWIE

Współpraca Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, w tym także osobistego zaangażowania Starosty pani Anety Karpiuk, z Zespołem Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki stanowi wzorcowy model wspierania placówki oświatowej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dotyczy to nie tylko rozwiązywania bieżących problemów, ale przede wszystkim wypracowania trwałych i długofalowych sposobów pozwalających rozwijać i wzbogacać zasoby naszej szkoły.

Przykładem takiego perfekcyjnego współdziałania, mogącego z całą pewnością posłużyć za wzór innym samorządom, jest zaangażowanie Starosty Hrubieszowskiego w rozwój klas mundurowych działających w Zespole Szkół nr 3. Taka dalekowzroczna postawa przedstawicieli naszych władz powiatowych zaowocowała bardzo pokaźnym dofinansowaniem pozwalającym na kształcenie młodzieży klasy mundurowej oraz oddziału przygotowania wojskowego na odpowiednim, wysokim poziomie. Łączna kwota ponad 91 000 tysięcy złotych została wykorzystana na zakup pełnego umundurowania i pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych oraz OPW (oddziału przygotowania wojskowego).

Warto w tym miejscu uświadomić sobie, że ćwiczenia z zakresu szkolenia bojowego, obejmującego m.in. opanowanie taktyki bojowej (czyli przygotowanie żołnierza do działania na polu walki oraz opanowanie techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych), oraz zajęcia praktyczne z tematyki wojskowego szkolenia medycznego i bojowego strzelania nie mogłyby się odbywać w sposób efektywny bez kompletnego wyposażenia wojskowego, którego jednym z najistotniejszych elementów jest z cała pewnością odpowiednie umundurowanie. 

Należyta i właściwa prezencja to także jedna z najistotniejszych cech żołnierskich. Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki wielokrotnie uświetniali swoją obecnością powiatowe, miejskie i garnizonowe uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym i wojskowym. Jednolite umundurowanie, którego zakup umożliwiła naszej szkole dotacja ze strony Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, z pewnością wpłynęło na poczucie ważności pełnionych przez młodzież misji, budowanie więzi społecznych i kształtowanie lokalnej tożsamości.