Klasy mundurowe pod patronatem 2 Pułku Rozpoznawczego

W sali tradycji 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego 28 IV 2017 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, reprezentowanym przez dyrektora szkoły Pana Dariusza Szadowskiego, a dowódcą Jednostki Wojskowej Nr 4055 w Hrubieszowie – cz.p.o. ppłk Wiesławem Telackim.

Efektem porozumienia jest nawiązanie współpracy w celu szkolenia uczniów klas mundurowych, działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania etosu polskiego żołnierza oraz chlubnych tradycji Wojska Polskiego.

Dzięki zawartemu porozumieniu uczniowie z Kościuszki będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach teoretyczno-praktycznych na terenie jednostki w oparciu o bazę szkoleniową i kadrę instruktorską 2 Pułku Rozpoznawczego a także otrzymają pomoc w realizowanych przedsięwzięciach sportowo-obronnych i patriotycznych. Część zajęć dla młodzieży, w ramach szkolenia prowadzonego przez wojskowych instruktorów, będzie odbywała się także na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie.

Parafowane porozumienie jest nie tylko wynikiem konsekwentnego dążenia do celu dyrekcji i grona pedagogicznego Zespołu Szkół nr 3, ale doszło ono do skutku przede wszystkim dzięki olbrzymiej życzliwości, zrozumieniu i zaangażowaniu dowództwa 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Zawarte porozumienia z Jednostką Wojskową Nr 4055 w Hrubieszowie i Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej otwierają formalną drogę do powołania w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie klas o szeroko pojmowanych profilach mundurowych. Bliższych informacji na ten temat udziela sekretariat szkoły.

Dodaj komentarz