Klasy mundurowe od września 2017 r.

Klasy mundurowe w Kościuszce

Podpisanie porozumienia ze Straż Graniczną

W chełmskiej siedzibie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 9 marca 2017 roku Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. T. Kościuszki pan Dariusz Szadowski w trakcie uroczystego spotkania podpisał porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy pomiędzy NOSG a naszą Szkołą. Tym samym ZS nr 3 został nie tylko oficjalnym, ale również jedynym partnerem Straży Granicznej na terenie naszego miasta. Utworzenie klas mundurowych, wspieranych patronatem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, planowane jest w roku szkolnym 2017/2018 i znalazło się w aktualnej ofercie edukacyjnej, skierowanej do tegorocznych absolwentów gimnazjów.

W czasie spotkania przedstawiciele Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, ppłk SG Tomasz Zybiński – Zastępca Komendanta NOSG oraz ppłk SG Marta Pogoda – Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań, podsumowali współpracę ze szkołami w 2016 roku oraz omówili jej najważniejsze założenia na rok 2017.

W ramach podpisanego przez naszą Szkołę porozumienia o współpracy reprezentanci Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zobowiązali się przede wszystkim do udzielenia stosownej pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym uczniów, mającej na celu przekazanie młodym ludziom fachowej wiedzy z zakresu specyfiki funkcjonowania Straży Granicznej. Młodzież szkolna wraz kadrą dydaktyczną będą także zapraszani do udziału w organizowanych przez Oddział ważnych wydarzeniach rocznicowo – historycznych, kształtujących świadomość historyczną oraz patriotyczną.

Podpisanie porozumienia ze Strażą Graniczną jest pierwszym, ale nie jedynym, krokiem w kierunku powołania w naszej Szkole sprofilowanych klas mundurowych. W niedługim czasie oczekujemy parafowania podobnego porozumienia z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, zmierzającego do utworzenia klasy o profilu wojskowym. Tym samym na terenie naszego Miasta pojawi się bardzo atrakcyjna oferta skierowana do młodzieży gimnazjalnej, a w perspektywie kilku lat również do absolwentów szkół podstawowych. W programach nauczania sprofilowanych klas mundurowych, oprócz obowiązkowego kształcenia ogólnego, poszerzonego o zwiększoną liczbę godzin nauki języków obcych i geografii, pojawią się zajęcia wynikające ze specyfiki poszczególnych formacji mundurowych. Będą one prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności oraz merytoryczne i praktyczne przygotowanie. Planowane są również liczne zajęcia w terenie z instruktorami wojskowymi oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej.

Zainteresowanych nową ofertą edukacyjną Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na hrubieszowskich Targach Edukacji i Pracy, które odbędą się 15 marca 2017 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, oraz na Dni Otwarte Szkoły, które z kolei są zaplanowane na 24 marca 2017 od godziny 10.00 w siedzibie Szkoły przy ul. Żeromskiego 11 w Hrubieszowie. Szczegółowych informacji udziela również sekretariat Szkoły.

Dodaj komentarz