Kinga Wróblewska laureatką olipmiady

Kinga Wróblewska laureatka XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odebrała dziś nagrody od organizatorów.

Pan Paweł Łapiński główny koordynator Olimpiady przyjechał osobiście do Zespołu Szkół nr 3 im Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie by pogratulować sukcesu młodej , obiecującej uczennicy i jej opiekunowi Annie Szadowskiej.

W obecności p. dyrektora w miłej atmosferze rozmawiano o ekologii i perspektywach dalszego kształcenia. Uczennica już dziś uzyskuje szansę wejścia na 60 uczelni w kraju. Promocja jest bardzo cenna na przyszłość.

Kinga kończy właśnie drugą klasę. Ma bardzo wysoką średnią ocen i otwiera sobie wiele ścieżek rozwoju.Jesteśmy dumni, gratulujemy. Cieszymy się tym bardziej ,że to kolejna osoba,która korzysta z szansy jaką daje udział w olimpiadach, dotyczy to zwłaszcza absolwentów szkoły a dziś absolwentów kierunków medycznych.