Kinga Wróblewska Finalistą XXXV Olimpiady Ekologicznej!

W nietypowy sposób rozstrzygnięto w tym roku olimpiadę ekologiczną. Na mocy zarządzenia Ministra Edukacji w okresie pandemii zadecydowano o pisemnej formie rozstrzygnięcia zawodów.
Kinga Wróblewska uczennica klasy II w Zespole Szkół im T. Kościuszki otrzymała to o co ubiegało się wielu uczniów szkół województwa.
Ma tytuł finalisty i przynależne mu profity. Bardzo zdolna, ambitna i obiecująca uczennica zarazem wrażliwa, sympatyczna i uśmiechnięta zajęła się problemem ginących pszczół. Zebrała wiadomości o zagrożeniach, przygotowała program naprawczy.
Własne zdjęcia, film, wizyty w pasiece rozmowy z pszczelarzami w tym z p. prof. Klamerem, studiowanie literatury dały jej sukces.
Gratulujemy!
Opiekunem Kingi jest p. Anna Szadowska.
To kolejny finalista z tej szkoły.
Z dumą śledzimy ich dalsze losy na akademiach medycznych czy w placówkach naukowych.
Tekst A.Sz.