Kanał internetowy do życzeń

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie udostępnia internetowy kanał dostępu dla składania życzeń wielkanocnych przez uczniów!

„…
Dzień dobry.
informujemy że na Stronie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie uruchomiona zostanie zakładka na której uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski, z racji panującej pandemii i braku kontaktu osobistego, będą mogli złożyć życzenia Wielkanocne w formie wideo (lub własnej kartki) dla swoich przyjaciół, rówieśników, rodziny, osób starszych, samotnych.
Prosimy o przesyłanie takich życzeń na adres: promocja@powiathrubieszow.pl lub w przypadku zbyt dużego pliku poprzez Facebook Messenger na profil Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.
Prosimy o przekazanie tej informacji uczniom oraz zachęcenie ich do takiej formy aktywności medialnej.

Dodatkowo każde przesyłane życzenia powinny być opatrzone Imieniem, Nazwiskiem, klasą, oraz nazwą danej szkoły…”