Kamil Chęciński w 66 Olimpiadzie Chemicznej

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej zatwierdził listę 344 zawodników zakwalifikowanych do II Etapu 66 Olimpiady Chemicznej.

Wśród uczniów z całej Polski znalazł się Kamil Chęciński – uczeń klasy trzeciej biologiczno-chemicznej II LO w Zespole Szkół nr 3 im. T. Kościuszki w Hrubieszowie.

Zawody Olimpiady są czterostopniowe:
Etap Wstępny – polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań zamieszczonych w Informatorze Olimpiady, który jest dostępny na stronie internetowej Olimpiady począwszy od dnia uroczystego zakończenia poprzedniej Olimpiady. Zadania podzielone są na części: A (obowiązkowa) i B (fakultatywna). Aby zakwalifikować się do I etapu należy zrobić zadania obowiązkowe części A folderu i przekazać je nauczycielowi, który je sprawdza
Etap I – odbywa się pod koniec listopada i jest organizowany przez Komitet Okręgowy. Składa się tylko z części teoretycznej, która obejmuje 5 zadań (każde za 20 punktów, łącznie do zdobycia 100 punktów), które należy rozwiązać w określonym czasie (najczęściej jest to 300 minut – 5 godzin. Prace sprawdzane są przez odpowiedni Komitet Okręgowy, który kwalifikuje uczniów do II etapu Olimpiady. Wyniki ogłaszane są na początku grudnia (w tym roku 11.12.2019).
Etap II – odbywa się w okolicach przełomu stycznia i lutego i jest organizowany również przez Komitet Okręgowy. Składa się z dwóch części (obejmujących dwa dni): teoretycznej i laboratoryjnej. Na pierwszą przypada 5 zadań, (każde za 20 punktów, czyli łącznie 100 punktów), na których rozwiązanie jest ściśle określony czas – zwykle 300 minut (5 godzin). Część laboratoryjna natomiast obejmuje analizę jakościową, którą należy wykonać w ciągu określonego czasu do 300 minut (5 godzin). Rozwiązania sprawdzane są przez odpowiednie Komitety Okręgowe. Prace tych, którzy uzyskali wyniki bliskie granicy kwalifikacji punktowej są wysyłane do superrecenzji do Komitetu Głównego w Warszawie w celu weryfikacji i ustalenia ostatecznych list osób zakwalifikowanych do III etapu. Listy te ogłaszane na przełomie lutego i marca (w tym roku 26.02.1020).
Etap III – jest dwudniowy, organizowany na początku kwietnia przez Komitet Główny w Warszawie. Składa się z części teoretycznej (jak zawsze 5 zadań po 20 punktów) i laboratoryjnej (dwa zadania obejmujące analizę jakościową i ilościową. Prace sprawdzane są przez Komitet Główny i na ich podstawie ustalane są listy laureatów i wyróżnionych (w tym roku 15.04.1020).
Cztery osoby, które uzyskały najlepsze wyniki obliczone wg wzoru zamieszczonego w regulaminie biorą udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (IChO).

Gratulujemy Kamilowi i trzymamy kciuki za następny etap.