Jest taki dzień …

Wigilia w ZS nr 3 im. Tadeusza Kościuszki

Dzień 20 grudnia 2019 r. w naszej szkole był zupełnie inny niż pozostałe dni w roku szkolnym.
Cała nasza społeczność szkolna, w świątecznym już klimacie, spotkała się, by, jak w rodzinie, podzielić się opłatkiem i wspólnie kolędować.

Tę wyjątkową atmosferę podkreśliły piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu uczniów klas: 1Ag, 1Ap, 1Bg, 1Bp, 1Cp, 1Mp1, 1Mp2, 2M i 3D. Usłyszeliśmy też m.in. słowa Matki Teresy z Kalkuty o Bożym Narodzeniu, które zachęcają do takiego postępowania, aby Boże Narodzenie nie było tylko jednym wyjątkowym dniem w roku. Całości dopełniło odczytanie przez ks. Pawła Głowika fragmentu z Ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu Jezusa i wspólna modlitwa.