JEDYNY W POWIECIE HRUBIESZOWSKIM ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (OPW) W ZSNR3

JEDYNY W POWIECIE HRUBIESZOWSKIM ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO  (OPW) W ZSNR3

Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie, jako jedyna szkoła w naszym powiecie i jedna  z niewielu w Polsce może poszczycić się
zezwoleniem na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego. W oddziałach tych realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020.  

 1 września 2021 roku taka klasa powstanie w ZS nr 3 w Hrubieszowie a jej uczniowie oprócz rzetelnego przygotowania do egzaminu
maturalnego będą realizowali podstawowe szkolenie wojskowe według programu MON. Zajęcia w ramach tego programu będą prowadzone na terenie szkoły oraz w patronackiej jednostce wojskowej w formie zajęć praktycznych i obozów wojskowych.

Nauka teoretyczna będzie obejmowała podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP), szkolenie z wybranych przepisów prawa, szkolenie logistyczne oraz szkolenie bojowe, w tym podstawy szkolenia strzeleckiego.

Zajęcia praktyczne ze szkolenia taktycznego oraz obozy wojskowe realizowane będą na bazie obiektów szkoleniowych patronackiej jednostki wojskowej, tj. 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Ponadto, dla chętnych, planuje się dodatkowe formy aktywności takie jak: zajęcia z samoobrony, zajęcia na ściance wspinaczkowej, biegi na orientację, pływanie, ćwiczenia przygotowujące do wykonania wojskowych norm sprawności fizycznej oraz zajęcia ze szkolenia strzeleckiego (strzelania sportowe z broni pneumatycznej i z kbks).

 

    Co daje nauka w Oddziale Przygotowania Wojskowego?

       umundurowanie i wyposażenie złożone m.in. z bluzy, spodni, koszulki, plecaka, beretu i
elementów ubioru zimowego (w 80% finansowane z dotacji MON),

       wsparcie szkolenia poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu otrzymanego z dotacji
MON (m.in. maski przeciwgazowe, saperki, nosze, radiotelefony, lornetki,
repliki różnorodnej broni, przybory do walki wręcz itp.),

       pokrycie kosztów obozu szkoleniowego,

       udział w zajęciach w jednostce wojskowej i korzystanie z obiektów szkoleniowych oraz
wydzielonego sprzętu wojskowego,

       uzyskanie Certyfikatu Wojskowych Klas Mundurowych, który umożliwia uzyskanie dodatkowych
punktów rekrutacyjnych na akademie wojskowe lub daje możliwość uproszczonego
przyjęcia do zawodowej służby wojskowej,

       perspektywę osiągnięcia stabilizacji życiowej i finansowej poprzez możliwość służby
wojskowej w Siłach Zbrojnych RP (w tym w 2 
Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym oraz w jednostkach 18 Dywizji Zmechanizowanej
dyslokowanych w Lublinie, Chełmie i w Zamościu)

 

Kandydaci do Oddziału Przygotowania Wojskowego(OPW) muszą poddać się próbie sprawności fizycznej w terminie
rekrutacji.

 

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH UCZNIÓW DO ELITARNEJ
KLASY DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW – BĘDZIE TO JEDYNA TAKA KLASA W POWIECIE !