IV Szkolne Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia

IV Szkolne Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia

W poniedziałek 9 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie odbyły się kolejne spotkania młodzieży ze specjalistami w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia w szerokim znaczeniu. Dzień  7 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Zdrowia. Postanowiliśmy kwietniowe Dni Profilaktyki zorganizować pod takim hasłem. Spotkania i warsztaty dotyczyły „Promowania zdrowia i kształtowania u młodzieży świadomości prozdrowotnej”.

Uczniowie klas I uczestniczyli w dwugodzinnym spotkaniu z mgr Teresa Futyma – naczelną pielęgniarek SP ZOZ Hrubieszów. Uczniowie klas drugich wzięli udział w spotkaniu z panią Anną Wiśniewską – dietetyczką. Uczniowie klasy II B oraz II C wzięli udział w warsztatach z panią Katarzyna Tabaka kosmetyczką.   Uczennice klas III uczestniczyły w spotkaniu z dr Tomaszem Josse lekarzem ginekologiem i położnikiem SP ZOZ Hrubieszów nt.: „Procesy rozwojowe okresu dojrzewania i dorastania”.

Ponadto młodzież całej szkoły oraz nauczyciele zaproszeni zostali do pomiaru ciśnienia, pomiaru wagi oraz wzrostu z ustaleniem BMI, zapoznania się z zasadami Krwiodawstwa oraz Transplantologii.

Szkolna Drużyna Sanitarna  przekazywała wiedzę oraz przedstawiała  zasady  Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Osoby zainteresowane miały możliwość zapoznania się oraz uczenia się zasad udzielania pierwszej pomocy. Opiekunem grupy była pani Joanna Nieradko.

Zaprosiliśmy również całą  społeczność szkolną na spróbowanie zdrowej żywności, która przygotowana została przez młodzież pod opieką pani Moniki Pisiewicz oraz pani Jolanty Szadowskiej.

Organizatorami IV Szkolnych Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia jest pielęgniarka szkolna – Pani Teresa Landman oraz pedagog szkolny – Ewa Łopocka-Dyjak.  Dziękujemy za pomoc pani dyrektor Krystynie Wójtowicz, panu dyrektorowi Dariuszowi Szadowskiemu, zaangażowanym nauczycielom, a także uczniom klasy I C, klasy I M oraz Szkolnej Drużyny Sanitarnej.

Dziękujemy szczególnie prelegentom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i przekazali uczniom wiedzę, kształtowali postawy i świadomość w zakresie ochrony zdrowia.