Informatyki nigdy dosyć!

Przekonani o prawdziwości zdania, iż informatyki nigdy dosyć, uczniowie Zespołu Szkół nr 3 szczególnie zaangażowali się w tym roku w ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberberbezpieczeństwa „CyberSkiller Challenge Poland”.
Do szkolnego etapu konkursu zgłosiła się grupa czterdziestu sześciu uczniów. Jedynie troje uczestników z najlepszymi wynikami mogło utworzyć drużynę reprezentującą naszą szkołę w etapie wojewódzkim. Zostali nimi:
Magdalena Zdunek kl. II Cp
Konrad Herjan kl. I A
Marcel Pilarski kl. I A
Temat drugiego etapu wojewódzkiego: „System Linux jego bezpieczeństwo” wymuszał na uczestnikach wykazanie się wiedzą, która wykraczała poza zakres podstawy programowej.
Nasi uczniowie podeszli do konkursu ambitnie i w wyniku zmagań konkursowych, zajęli III miejsce w województwie.
Niewątpliwie, udział w konkursie zorganizowanym przez działającą na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie spółkę spin-out “CyberSkiller” stał się dla uczniów okazją do rozwijania informatycznej pasji oraz poszerzenia umiejętności i praktycznej wiedzy o cyber-bezpieczeństwie.