Forum (Z)rozum młodych

21 września przedstawiciele młodzieży z naszej szkoły wzięli udział w Forum lokalnym (Z)rozum młodych. Spotkanie dotyczyło ważnych dla ludzi młodych tematów związanych z otaczającą nas rzeczywistością, która w ostatnim czasie nie zawsze jest dla nas łatwa i beztroska. Organizatorzy zachęcali nas do podzielenia się refleksjami dotyczącymi tego, jak postrzegamy nasze miasto, jakich zmian oczekujemy. Nie zabrakło też rozmów o aktualnej sytuacji związanej z pandemią i wirtualnej rzeczywistości, która dla ludzi młodych jest tak istotna. Wysłuchiwanie wielu, często bardzo zróżnicowanych poglądów i wniosków było dla ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem. Po dyskusji uczestniczyliśmy także w spotkaniu z Magdą Błyskosz, która swoim działaniem pokazuje, jak wiele mogą osiągnąć ludzie młodzi. Tekst: A.Sz.L.