Dzień Patrona Szkoły

Dzień Patrona Szkoły
W poniedziałek 28 października 2019 roku, w Dniu Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki, odbyło się spotkanie z Panem Mirosławem Borysiewiczem, przedstawicielem hrubieszowskiego Społecznego Komitetu Odbudowy Mogił Legionistów. Spotkanie, zainicjowane w przededniu Święta Zmarłych i przed zbliżającą się setną rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku, było odpowiedzią Szkolnego Klubu Wolontariatu na apel Komitetu o pamięć, szacunek oraz finansową pomoc w renowacji pomnika „Koledze Legioniście” – zbiorowego grobu żołnierzy, heroicznie walczących o hrubieszowską ziemię i naszą wolność podczas wojny polsko–bolszewickiej. Elementami towarzyszącymi spotkaniu był Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły dla klas I i II, a także gazetka okolicznościowa przybliżającą postać wspaniałego rodaka i patrioty Tadeusza Kościuszki.

Za przygotowanie Dnia Patrona Szkoły odpowiedzialna była klasa 1Ag przy wsparciu Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz życzliwej pomocy nauczyciela historii.