DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

78 lat temu funkcjonariusze NKWD rozpoczęli masowe egzekucje polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w sowieckich obozach zagłady. Do dziś nie wiadomo na pewno, ilu Polaków zginęło w wyniku decyzji, jaka zapadła 5 marca 1940 r. Właśnie wtedy, na wniosek Ławrientija Berii, Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii podejmuje decyzję o dokonaniu Zbrodni Katyńskiej. W rozporządzeniu czytamy: „Sprawy […] rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia”. Najbardziej prawdopodobna liczba ofiar tej decyzji to około 22 tyś. osób.
Katyń – to słowo przez wiele lat w Polsce komunistycznej zakazane, okryte tajemnicą, powodujące wiele żalu i goryczy, zwłaszcza wśród rodzin zamordowanych. To fragment tragicznej polskiej historii XX wieku, dlatego po raz kolejny nasza szkoła upamiętniła ofiary katyńskiego ludobójstwa. Uczniowie klasy 2A przygotowali okolicznościową wystawę zdjęć oraz informację o tym tragicznym wydarzeniu.