Dzień języka angielskiego

20 kwietnia 2023 klasy 2B i 3D zorganizowały Dzień Języka Angielskiego, którego tematem była tym razem kultura Szkocji.
W ramach tego wydarzenia poszczególne klasy były zapraszane na prezentacje przygotowane przez uczniów, które przybliżyły kulturę, historię i tradycje Szkocji. Uczestnicy mogli też zobaczyć tradycyjny strój tego regionu prezentowany przez jednego z uczniów.
Po wysłuchaniu prezentacji i obejrzeniu przygotowanych materiałów przeprowadzony został quiz sprawdzający wiedzę, a za uczestnictwo w nim czekały słodkie nagrody. Aktywność uczniów i trafne odpowiedzi udowodniły, że dobra zabawa i nauka w naszej szkole doskonale się uzupełniają.
Opiekę nad całością wydarzenia sprawowały: Marlena Kudiuk – Szozda i Agnieszka Szymanik – Lipska.