Dzień Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej w Kościuszce

                W wigilię Święta Edukacji Narodowej 13 października 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki podziękowali swoim pedagogom za trud, jaki od wielu miesięcy wkładali w ich edukację.  Dzień Nauczyciela stał się także okazją do pierwszego wspólnego od prawie dwóch lat spotkania całej szkolnej społeczności. Uroczysta akademia, którą uczniowie klas pierwszych: C, B i D, pod opieką swoich wychowawców, pań: Elżbiety Jezierskiej i Marioli Brudnowskiej, uświetnili ten Dzień, odbyła się w szkolnej auli. Ze sceny popłynęły stosowne do okazji życzenia i dedykacje dla nauczycieli zaprezentowane w sympatyczny oraz przesycony wyszukanym humorem sposób. Oprócz życzliwych i serdecznych słów płynących z ust wdzięcznej młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w kierunku swoich nauczycieli i wychowawców wyrazy uznania do wszystkich pedagogów skierował także Dyrektor Szkoły, pan Dariusz Szadowski, wręczając na zakończenie uroczystości wyróżnionym nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły oraz informując o nominacjach do nagrody Starosty Powiatu.