Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

„Niewiele do szcz궛cia potrzeba:
trochę™ piasku, morza, nieba… ”
Jan Izydor Sztaudynger

24 czerwca na boisku poł‚oźonym w centrum kompleksu szkolnych budynków w Zespołu Szkół‚ nr 3 im. T. Koś›ciuszki punktualnie o 9.15 rozpocz곂a się™ uroczystość‡ zakoń„czenia roku szkolnego 2015/2016. Spotkanie, w asyś›cie pocztu sztandarowego Szkoł‚y, rozpocz곂o się™ od wspólnego odś›piewania hymnu narodowego. Nastę™pnie gł‚os zabrał‚Dyrektor Szkoł‚y pan Dariusz Szadowski oraz przybyli na naszą… uroczystość‡ goś›cie – ks. prał‚at Andrzej Puzon, naczelnik wydział‚u edukacji hrubieszowskiego powiatu pan Dariusz Czujkowski i przewodniczący rady rodziców pan Józef Mil.
Część‡ oficjalną… uroczystoś›ci zakoń„czył‚o wrę™czenie ś›wiadectw oraz nagród ksiąźkowych bardzo licznej grupie uczniów wyróźniają…cych się™ w nauce, sporcie i dział‚alnoś›ci społ‚ecznej. Na szczególną… uwagą™ zasł‚użyła postawa Magdaleny Suchodolskiej z klasy II „C” (biologiczni-chemicznej), która został‚a stypendystką… Premiera RP ze ś›rednią… ocen 5.55. Na zakoń„czenie uroczystoś›ci Pan Dyrektor wyraził‡ takźe sł‚owa uznania dla ucznia klasy I „C” (biologiczno-chemicznej) Pawł‚a Śšlusarza, który otrzymał‚ statuetkę™ dla najlepszego sportowca szkoł‚y w mijają…cym roku szkolnym.

Dodaj komentarz