Dlaczego warto żyć zgodnie z przepisami prawa?

W piątek 14 kwietnia 2023 roku uczniowie klas II i III Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie uczestniczyli w spotkaniu z Prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu – panem Norbertem Kudyk. Tematem spotkanie było „Zapobieganie przestępczości uczniów niepełnoletnich i pełnoletnich oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym młodzieży”. Spotkanie odbyło się w ramach szkolnych działań profilaktyczno-edukacyjnych. Cel spotkania to zapoznanie młodych ludzi z konsekwencjami zachowań ryzykownych, także edukowanie ich na temat aktualnych przepisów prawa w zakresie wykroczeń i przestępczości osób niepełnoletnich i pełnoletnich. Prelekcja dotyczyła również analizy motywów zachowań ryzykownych młodych ludzi oraz dostosowania działań profilaktycznych podejmowanych przez dorosłych będących w otoczeniu dzieci i młodzieży do ich potrzeb, ale także w otwartości i zrozumieniu. Młodzież miała możliwość zadawania pytań związanych z odpowiedzialnością karną za czyny niezgodne z prawem, czy łamiące prawo. Pan prokurator odpowiedział na zadawane pytania.
Prelegentowi spotkania – panu Norbertowi Kudyk dziękujemy za spotkanie z młodzieżą.