Debata Walentynkowa „Kochać jak to łatwo powiedzieć…”

„Kochać jak to łatwo powiedzieć…”
Debata Walentynkowa: Kochać jak to łatwo powiedzieć – czyli co oznacza odpowiedzialna miłość!

We wtorek 14 lutego 2017 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie rozpoczęła się Debata Walentynkowa zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz przez szkołę. Tegoroczna dyskusja o miłości w Dzień Walentynek poprowadzona została pod hasłem „Kochać jak to łatwo powiedzieć – czyli co oznacza odpowiedzialna miłość!” Jest to już trzecie spotkanie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze specjalistami, którzy odpowiadają na pytania i potrzeby młodych ludzi. Debata w całości poświęcona była dyskusji o najważniejszych uczuciach – miłości i odpowiedzialności. Nauczyciele oraz specjaliści pracujący z młodzieżą podkreślają, że młodzi ludzie potrafią dostrzec i nazwać nie tylko własne problemy, ale także problemy innych osób, a miarą ich dojrzewania do dorosłości jest umiejętność poszukiwania sposobów świadomego podejmowania decyzji. Debata okazała się dobrym pomysłem, odpowiedzią na potrzeby uczniów, którzy aktywnie brali udział w dyskusji a ci, dla których publiczne wypowiedzi sprawiają trudności mogli przez tydzień zapisywać pytania i przekazywać organizatorom. Chęć uczestniczenia w Debacie widoczna była po uwzględnieniu ilości uczniów naszej szkoły oraz uczniów szkół zaproszonych, a także czasie trwania spotkania – 3 godzinna dyskusja zakończyła się o godzinie 14.00.
Na tegoroczną Debatę Walentynkową zaproszeni zostali goście w osobie:

Monika Wiatrzyk – psycholog

O. Wiktoryn Krysa OFM

Dr hab. Urszula Dudziak – prof. KUL, psycholog, teolog, doradca życia rodzinnego, członek Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny.

Udziałem w Debacie zainteresowani byli uczniowie: Zespołu Szkół nr 2 pod opieką pani pedagog Jolanty Korneluk, Zespołu Szkół Miejskich nr 1 pod opieką pani Magdaleny Słowik, Zespołu Szkół Miejskich nr 2 pod opieką pani Beaty Krawczuk, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 pod opieką pani Marzanny Bednarczuk oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 3, którzy byli jednocześnie współprowadzącymi Debatę. Łącznie w spotkaniu udział wzięło około 220 uczniów
Przebieg Debaty Walentynkowej wyznaczony został przez młodzież, która tegorocznym specjalistom zadawała pytania dotyczące nurtujących ich problemów i trudności w życiu osobistym, uczuciowym, emocjonalnym, rodzinnym oraz w relacjach z innymi osobami. Pani dr Urszula Dudziak, pani psycholog Monika Wiatrzyk oraz O. Wiktoryn Krysa odpowiadali na pytania uczniów dotyczące sposobów rozpoznawania znaków miłości, budowania relacji międzyosobowej, której podbudową jest zawsze miłość. Młodzież pytała o trudną relację, która zawiązuje się pomiędzy osobami tej samej płci, także o sposoby pomagania bliskim, którzy stracili swoich ukochanych. Pytania dotyczyły skuteczności terapii małżeńskich, radzenia sobie w sytuacji rozwodu rodziców – czy jest możliwe odbudowanie miłości w rodzinie w sytuacjach kryzysowych. Specjaliści uzupełniając swoje wypowiedzi próbowali wspólnie odpowiadać na pytania uczniów. Młodzież pytała także o skutki wczesnego macierzyństwa, sposoby radzenia sobie w takiej sytuacji, przyczyny rozpadania się młodych małżeństw, także o to – jak przyjąć w rodzinie dziecko niepełnosprawne, kiedy powiedzieć dziecku adoptowanemu, że jest adoptowane. Tematy dotyczące seksualności nie były przez młodzież poruszane podczas spotkania – młodzi zdecydowanie pragnęli rozmawiać o swoich rzeczywistych i aktualnych trudnościach „tu i teraz”. Wskazówki specjalistów odpowiadały na potrzeby uczniów oraz podparte były teoriami psychologicznymi, socjologicznymi, badaniami naukowymi stanowiącymi podstawę zrozumienia zachowań człowieka, także uczuć, emocji, reakcji. Dr Urszula Dudziak podkreślała wielokrotnie, że podstawą poradzenia sobie w trudnych sytuacjach jest miłość do drugiego człowieka, umiejętność podejmowania decyzji, waga zdobywania wiedzy i informacji oraz rozwój osobowy trwający całe życie. Mówiła o odpowiedzialności za swoje życie i życie drugiego człowieka, podkreślała wielokrotnie istotę miłości w budowaniu relacji z drugim człowiekiem, często kończąc wypowiedzi krótkimi wskazówkami: „Kochajmy ludzi, używajmy rzeczy, nigdy odwrotnie”, „Spróbujmy do innych ludzi odnosić się tylko z miłością”, „Uśmiechaj się do innych nawet podczas rozmowy przez telefon, on będzie o tym wiedział”. „Zaczynajmy ciągle od nowa” – O. Wiktoryn Krysa.
Zaproszonym gościom i specjalistom, uczniom hrubieszowskich szkół i ich opiekunom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie dziękujemy za udział w tegorocznej Debacie Walentynkowej.

Na debacie była również obecna pani Aneta Urbanowicz – redaktor Tygodnika Zamojskiego, która już we wcześniejszym artykule wyrażała wątpliwości, co do poglądów jednego z zaproszonych gości (chyba to było głównym powodem tej wizyty, bo nie zainteresowanie młodzieżą i jej sprawami – to już trzecia Debata i nie mieliśmy zaszczytu gościć pani redaktor wcześniej). Sądząc, po tytule i treści artykułu, który ukazał się po Debacie („ Antykoncepcja – to grzech”) jedynie pani redaktor nie zrozumiała głównego przesłania i celu Debaty (treści dotyczące antykoncepcji i seksu są omawiane z młodzieżą na bieżąco na zajęciach wdż, a także cyklicznie na licznych spotkaniach z pielęgniarką, lekarzem – wystarczy prześledzić stronę internetową naszej szkoły). Ponieważ żaden z interesujących panią redaktor tematów nie pojawił się z inicjatywy uczniów, którzy zadawali pytania, sama na koniec poruszyła kwestie dotyczące polityki i antykoncepcji. Nie znajdując żadnych „sensacji politycznych” opuściła teren szkoły. Jeśli naprawdę głównym powodem wizyty byłoby dobro młodzieży, może należało zostać i porozmawiać z uczniami, pokazując im jednocześnie jak przygotowuje się materiały prasowe, a nie pisać, że boją się w obecności nauczycieli zadawać pytania dotyczące seksu i antykoncepcji, chyba słabo zna pani dzisiejszą młodzież i źle ocenia ich wiedzę i inteligencję. Może wtedy ten tendencyjny artykuł zawierałby przynajmniej elementy prawdy. Życzymy pani redaktor poczucia spełnienia i miłości, której powszechnym przejawem jest chęć zrozumienia innych i płynący z tego obiektywizm.

Dodaj komentarz