Będziesz zawsze w naszej pamięci

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego”
Psalm 23

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krystiana Zdunka, naszego Ucznia, Absolwenta, Wychowanka, Kolegi, Przyjaciela. To niepojęte, jak trudno żegna się Kogoś, kto jeszcze mógł być z nami, dzielić się swoją pozytywną energią, uśmiechem, dobrem, jakie w sobie nosił. Krystian na zawsze będzie obecny w naszej wdzięcznej pamięci i sercach. Nie pytajmy: dlaczego? Niezbadane są wyroki Bożej Opatrzności.
Jan Paweł II powiedział: „Pan powołuje z życia do życia”.
Rodzinie, Bliskim przekazujemy kondolencje oraz wyrazy szczerego żalu i współczucia.

Z poważaniem, łącząc się w żałobie i smutku:
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Wychowawczyni, Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie.